Het Andrieskerkkoor

Zingen vanuit je hart

Optredens 2019

Medewerking aan de dienst van Biddag voor gewas en arbeid in de Andrieskerk te Amerongen.

Medewerking aan de zangdienst te Maurik op zondagavond 24 maart.

Zangavond bij Woonzorgcentrum de Ridderhof op dinsdagavond 4 juni.

Zangavond bij Woonzorgcentrum de Schermerij op dinsdagavond 18 juni.

Algemene informatie

Andrieskerkkoor

 

Repetitietijd: Dinsdagavond van 20.00 - 22.00

Adres: Imminkstraat 11 te Amerongen

voorzitter Jelle Geers 0318-472239

secretaris Annemiek Zijp 06-46101163

penningmeester Amarenske van Scherpenzeel 06-41807758

algemene zaken Riek de Graaf 06 12407253

De Dirigent van het Andrieskerkkoor is Jeroen Zijp. Jeroen is een gedreven, jonge dirigent, componist, arrangeur en musicus.

Privacy

Privacyverklaring

 

Het Andrieskerkkoor hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Het Andrieskerkkoor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
     

Als Andrieskerkkoor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring , of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact ons wenst op te nemen kan dit via acwjvanginneken@gmail.com / secretaris Andrieskerkkoor

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now